dr. Takács Tibor r. vezérőrnagy

főigazgató

dr. Tóth Szabolcs nb. dandártábornok

főigazgató-helyettes